HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. | 1118 Budapest, Villányi út 97. | Telefon: +36 1 365 1660 | E-mail: info@hyd.hu

Jogi közlemény

1. A látogató a jelen Honlap használatával kapcsolatban elfogadja az alábbiakban leírt felhasználói feltételeket. A felhasználói feltételek módosításának jogát a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, XI. ker. Villányi út 97.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-09-260799; adószám: 10805459-2-439, a továbbiakban: „HYD Kft.”) fenntartja, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódni szíveskedjen az oldal felhasználói feltételeinek vonatkozásában.

2. A HYD Kft. által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy az azt látogatók elfogadják a jelen Jogi Közleményben és a külön dokumentumban nyilvánosan hozzáférhetővé tett Adatkezelési Szabályzatban írtakat. A látogató a HYD Kft. által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Jogi Közleményben és Adatkezelési Szabályzatban írt feltételeket megismerte, azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3. A www.preventa.hu honlap (és az aloldalai, együttesen: a „Honlap”) és az azon található tartalmak, a Honlap arculata, elrendezése és szerkesztése a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a HYD Kft. kizárólagosan jogosult.

4. A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges. A HYD Kft. azonban a Honlap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások (pl. Webshop) igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti, illetőleg külön szerződéses feltételek elfogadásához. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a HYD Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

5. A HYD Kft. fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a HYD Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

6. A HYD Kft. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Honlapon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a látogató a számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

7. A HYD Kft. fenntartja a jogot, hogy a Honlapot bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A HYD Kft. nem szavatolja, hogy a Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a HYD Kft. kifejezetten kizárja. A HYD Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a HYD Kft. Honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

8. A Honlap harmadik személy üzemeltetésében lévő más oldalakra utaló hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozások csak a látogatók kényelme érdekében vannak jelen, és a HYD Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott oldalakon található tartalmakért, azok pontosságáért vagy adatkezelési szokásaiért.

9. A Honlap látogatója tudomásul veszi és a Honlap, valamint és ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a HYD Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a cég egyéb szolgáltatásait nem veszi igénybe. A HYD Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy weboldal több pontján történik információgyűjtés; néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A látogatók személyes adatait az Adatkezelési Szabályzat megnevezésű dokumentumban írtak szerint kezeljük.

10. Hírlevél szolgáltatásunkban való részvételhez a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük. A kért információt arra használjuk, hogy a hírlevelet a megadott helyre eljuttassuk. A regisztráció során megadott személyes adatait az Adatkezelési Szabályzat megnevezésű dokumentumban írtak szerint kezeljük.

11. A látogatók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a Honlap szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a HYD Kft. a Honlap használatával kapcsolatosan felmerülő károkért a jogszabályok által biztosított teljes körben és mértékben kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

12. A jelen Jogi Közleményben kapcsolatos peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

13. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a jelen Jogi Közleményben foglaltakon túlmenően további kérdése vagy problémája van, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, illetve kérdést tenne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az info@preventa.org email címen.

Kapcsolat

HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.
E-mail: info@hyd.hu
Telefon: +36 1 365 1660
               +36 1 381 0765
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 97.
Cégj. szám: 01-09-260-799
Adószám: 10805459-2-43

Copyright © 2024 Hyd Kft. Minden jog fenntartva.