HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. | Postacím: 1531 Budapest, Pf. 85. | Telefon: 06 1/365-1660; 06 1/381-0765 | E-mail: info@hyd.hu
    
Kosár: 0 tétel tétel van a kosárban Összesen: +Szállítási költség:
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: H-1118 Budapest, XI. ker. Villányi út 97., Magyarország
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-09-260799
adószám: 10805456-2-43
 
I.            BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
I.1.         A www.preventa.hu honlapon Ön a Preventa® termékcsalád egy vagy több tagját, vagy a HYD Kft. által forgalmazott más terméket vásárolja meg, hírlevél szolgáltatásunkra iratkozik fel vagy csak egyszerűen a HYD Kft. honlapjának és aloldalainak látogatója. Az ezen tevékenységek során személyes adatai rögzítésre, kezelésre és feldolgozásra kerül(het)nek. A jelen Adatvédelmi Szabályzat azt mutatja be Önnek, hogy a személyes adatainak kezelése, feldolgozása és esetleges továbbítása a HYD Kft.-nél miként történik.
I.2.         A termékvásárlás során az elektronikus megrendelésekor a szállítás teljesítése érdekében a legszükségesebb személyes adatainak megadására kérjük.
I.3.         A termékvásárlás során, illetve attól függetlenül is lehetősége van, hogy - az I.2. pontban meghatározott személyes adatainak megadásával - a HYD Kft. hírlevél szolgáltatására regisztráljon. A HYD Kft. a hírlevelek küldés szolgáltatásával összefüggésben különleges személyes adatot, mint például az egészségügyi állapot, vallás, felekezet, stb. egyáltalán nem kezel.
I.4.         A I.2. pontban meghatározott személyes adatait a HYD Kft. a megrendelés teljesítése érdekében, és kizárólag ebben a körben, mint ügyfelének adatait kezelheti.
I.5.         A HYD Kft. a webhelyeit alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A HYD Kft. rendszere a fogyasztók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a fogyasztók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
I.6.         A HYD Kft. elkötelezett személyes adatainak védelmében, különös tekintettel a fogyasztók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
I.7.         Az Ön felelőssége, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatban részletezett adatkezelési szabályokat megismerje. Ön a termékvásárlás során megrendeléssel, illetve a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásával  kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot megismerte, ennek alapján önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a termékvásárlásról távollevők közötti szerződés formájában történő vásárlás mellett, illetve regisztrált elektronikus hírlevél szolgáltatásunkra, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.
II.          AZ ADATKEZELÉS
II.1.        A HYD Kft. ügyfeleinek és partnereinek személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe; személyes adatot harmadik személynek csak a jelen Adatkezelési Szabályzatban írtak szerint ad át.
II.2.        Amennyiben Ön a termékvásárlás során bankkártyás, PayU vagy PayPal fizetési módot választ, a HYD Kft. nem kerül banki adatainak birtokába, ezek a fizetési események a fizetési szolgáltatón keresztül kerülnek lebonyolításra. A fizetési szolgáltatók az Ön személyes adatait saját adatkezelési szabályaik alapján kezelik.
II.3.        Amennyiben Ön termékvásárlás esetén a HYD Kft. által üzemeltetett Webshop-ban nem regisztrál felhasználói fiókot, illetve a vásárlást a megrendelés véglegesítése előtt abbahagyja, WEB-es felületen esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült megrendelések adatait, amelyek a VII.2. pontban rögzített időtartamban kerülnek megőrzésre – követően a fogyasztó személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését a Szolgáltató az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.
II.4.        A HYD Kft. a weboldalainak meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén.
A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, a rendszerteljesítmény, a használhatóság és hasonló hasznos információk nyújtásában, továbbá esetenként a cookie-k hiányában a vásárlás, illetve a termékvásárlásra szolgáló elektronikus felület (a „Webshop”) teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Webshop nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát felhasználó barátabbá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie- fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Webshop korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.
A cookie-k használatához a fogyasztó hozzájárulása külön nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a fogyasztó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, ez utóbbi esetben a cookie használatát a fogyasztó kifejezett kezdeményezésére történő használatnak kell tekinteni.
A Szolgáltató által használt cookie-k fajtájuk szerint a következők lehetnek:
II.4.1.     Átmeneti (session cookie): Anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a Szolgáltató a látogatók számítógépére helyez el a böngészés tartamára. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a Szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Ezen anonim látogatóazonosítók elhelyezése az online kommunikáció (böngészés), a weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez műszakilag elengedhetetlenül szükséges.
II.4.2.     Állandó (persistent) cookie: A szolgáltatás nyújtása során a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit (pl. optimalizált navigáció). Ehhez is szükség van „cookie-k” elhelyezésére a látogató számítógépére, azonban erre csak a látogató előzetes és tájékozott hozzájárulása alapján van lehetőség.
II.4.3.     Harmadik fél cookie-kat a Szolgáltató nem alkalmaz.
II.5.        A Webshop látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A weboldal webjelzőket (ún. web beacon) tartalmaz, melyek „pixel tag” néven is ismertek. A webjelző egy gyakran átlátszó, általában 1 x 1 pixelnél nagyobb, egy website-on vagy a website-ot felkereső, vagy e-mailt küldő felhasználó online viselkedésének nyomon követésére használt emailben elhelyezett grafikus kép. A webjelzőket harmadik személy – a website-on a Google Analytics – technológiái használják, a website felhasználói tevékenységének nyomon követésére. Ez lehetővé teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és honnan (ország/város szintjén) keresett fel egy bizonyos website-ot. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.
A nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével kinyert információ anonim és nem kerül összekapcsolásra személyes adattal. Az elemzéshez szükséges információkat Amerikában illetve felhő szolgáltatásban található szervereken tárolják.
A Google adatvédelmi elveiről bővebb információt a http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ oldalon találhat.
III.         AZ ADATTOVÁBBÍTÁS
III.1.       Amennyiben Ön a HYD Kft. weboldalain, elektronikus levelezési címét használva vagy telefonos megrendelés formájában a HYD Kft.-től terméket vásárolt, az így távolevők között létrejött szerződés teljesítéséhez, a termék kiszállításához – mivel a társaság saját fuvarozási kapacitással nem rendelkezik – a HYD Kft. fuvarozót vesz igénybe.
III.2.       A mindenkori fuvarozó (a „Futár”) adatait és kapcsolattartási pontjait a „A HYD Kft. internetes üzletének Általános Szerződési (Vásárlási) Feltételei (az „Általános Szerződési Feltételek”) megnevezésű dokumentum tartalmazza.
III.3.       A termék kiszállításához a Futár részére a HYD Kft. az Ön következő személyes adatait adja át, illetve továbbítja:
 1. név;
 2. kézbesítési cím;
 3. vezetések és/vagy mobil telefonszám;
 4. elektronikus levelezési cím.
III.4.       Az adattovábbítás és adatkezelés célja a fogyasztói megrendelés teljesítése, a Termékek kézbesítése, a tranzakciók visszaigazolása és a csalások megelőzése. A III.3. pontban írt személyes adatok Futár részére történő átadást, továbbítást az Ön kezdeményezésére és hozzájárulásával történtnek kell tekinteni, mint a Webshopban történő vásárlás szerves és el nem különíthető részét.
IV.         AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
IV.1.      Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.
IV.2.      A HYD Kft. különleges adatnak minősülő személyes adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel.
IV.3.      Termékvásárlás esetén a vásárlással kapcsolatos bizonylatokon szereplő személyes adatait az adózási és számviteli törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében az ügylettel összefüggésben készült bizonylatok tartalmi elemeként kezeljük.
V.           AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK
V.1.        A HYD Kft. a személyes adatait egyrészt a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgáláshoz, számlázáshoz, továbbá üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljára kezeli.
V.2.        Az Ön termékvásárlása során a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a vásárlás során teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:
 1. név (vezeték- és keresztnév) és születési név, illetve cégnév;
 2. lakcím, illetve székhely;
 3. kézbesítési cím;
 4. elektronikus levelezési cím;
 5. vezetékes és/vagy mobil telefonszám.
A HYD Kft. felhívja a figyelmét, hogy a termékvásárlással kapcsolatos (távollevők közötti) szerződés teljesítésével a megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.
V.3.        A HYD Kft. üzleti kommunikáció céljára további személyes adatok rendelkezésre megadását is kéri. Ezen személyes adatok megadása a termékvásárlásnak nem feltétele. Az adatok megadásával Ön ahhoz járul hozzá, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a HYD Kft. az Ön részére elektronikus hirdetések vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön. Kérjük, ezeket a személyes adatait csak akkor adja meg, ha a reklámüzenetek küldéséhez hozzájárul. A HYD Kft. ilyen küldeményeket legfeljebb heti 1 (egy) alkalom gyakorisággal küld. Ezek a személyes adatok a következők:
 1. név;
 2. kézbesítési cím;
 3. elektronikus levelezési cím;
 4. vezetékes és/vagy telefonszám.
A HYD Kft. a közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására adott hozzájárulását visszavonja, a HYD Kft. a fogyasztó részére ilyen közleményeket, küldeményeket sem elektronikus hirdetés, sem postai küldemény formájában nem küld.
V.4.        A HYD Kft. a V.2. és V.3. pontban írtakon túl a tranzakcióhoz, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatokat, az ügyfél által megadott adatokat, továbbá, a tranzakció dátuma, ideje, összege, a felhasználó IP címe (amennyiben lehetséges), adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a vásárlói élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.
V.5.        A HYD Kft. a termékvásárlással összefüggésben működtetett Webshop technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.
A szolgáltatások során keletkező naplóállományokban (logfile-ok) a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához és elemzéséhez használjuk fel.
V.6.        A HYD Kft. a személyes adataik kezeléséhez történt hozzájárulásukat visszavont személyekről egy ún. tilalmi listát vezet, amelyben azon érintettek név-, lakcím- és elektronikus elérhetőségének adatait rögzíti, akik megtiltották, illetve - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat közvetlen üzletszerzési célú megkeresések kézbesítésére felhasználják vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését vagy a központi nyilvántartásban adataik letiltásával éltek.
VI.         AZ ADATKEZELÉS HELYE
VI.1.      Az adatkezelés a www.preventa.hu honlapon történik, ahol a megrendelését megteszi, illetve a HYD Kft. székhelyén levő szerver(ek)en.
VI.2.      A honlapot kiszolgáló szerver Budapesten található, azonban az Internet jellegét tekintve a HYD Kft. azért nem tud felelősséget vállalni, hogy az adatok a legrövidebb úton kerülnek a szerveren található adatbázisba.
VII.        AZ ADATKEZELÉS TARTAMA
VII.1.     A személyes adatait a HYD Kft. addig kezeli, amíg a közvetlen üzletszerző tevékenységhez adott hozzájárulását nem vonja vissza.
VII.2.     A termékvásárlás esetén a HYD kft. a mindenkor hatályos adó, számviteli és egyéb törvényi előírásokban meghatározott tartamban kezeli az Ön személyes adatait, kötelező adatkezelés esetében adattörlési kérésétől függetlenül is. Termékvásárlás esetén a számviteli törvény 169. §. értelmében a bizonylatokat, így az azon szereplő személyes adatokat is, a HYD Kft. 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.
VII.3.     Ön a közvetlen üzletszerzés céljára adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a HYD Kft. jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ügyfélkapcsolati pontjainak bármelyikén.
VII.4.     A HYD Kft. a személyes adatok megfelelő kezelésének hitelt érdemlő bizonyíthatósága érdekében írásosos nyilatkozatot fogad el. Az Ön HYD Kft. rendszerében már rögzített elektronikus címéről küldött elektronikus levelét ebben a körben az írásos nyilatkozatának tekintjük.
VII.5.     Ezt a kérelmét Ön ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő.
 
 
 
VIII.      ADATKEZELŐ
VIII.1.    Adatkezelő a HYD Kft., amely az adatok kezelésének célját önállóan meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
VIII.2.    A HYD Kft. adatfeldolgozót a hírlevelek kiküldéséhez nem vesz igénybe.
VIII.3.    A HYD kft. személyes adatot – ide nem értve a Webshopben történő vásárlás esetén megrendelés teljesítéséhez igénybe vett Fuvarozót (részletesen lásd az Adatkezelési Szabályzat III. fejezetében) – harmadik személy részére nem ad át, hacsak ehhez az adatalany előzetes hozzájárulását nem adja meg.
VIII.3.    Az adatkezelő adatai és elérhetőségei:
HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: H-1118 Budapest, XI. ker. Villányi út 97., Magyarország
telefonszám: [+36 1 365 1660]
elektronikus levelezési cím: [info@preventa.org]
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-09-260799
adószám: 10805456-2-43
adatkezelési azonosító: [NAIH-78545/2014.]
 VIII.4.    Amennyiben HYD Kft. az általa kezelt személyes adatokat adatfeldolgozás céljára adja át, teszi hozzáférhetővé vagy megismerhetővé harmadik személy részére, erről az előfizetőket tájékoztatja. Ebben az esetben a HYD Kft. gondoskodik arról, hogy az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a HYD kft.-vel azonos titoktartási kötelezettség terhelje.
VIII.5.    A HYD kft. minden alkalmazottja köteles megismerni és tiszteletben tartani a közvetlen üzletszerzési célú reklámok kézbesítéséhez hozzájárulást adott ügyfelek magánélete bizalmasságához és személyes adataik védelméhez fűződő jogait, és betartani az e tárgyú rendelkezéseket tartalmazó hatályos jogszabályi és belső vállalati előírásokat, utasításokat.
IX.         AZ ÉRINTETTEK JOGAI
IX.1.      Ön bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, azok törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését a Webshop-ban a regisztrált felhasználói fiókjában, ennek hiányában a Szolgáltató – jelen Adatkezelési Szabályzatban megjelölt - kapcsolattartási pontjai kérheti.
IX.2.      A HYD Kft. a személyes adatát
IX.2.1.   törli, ha kezelése jogellenes, a látogató kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte,
IX.2.2.   zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta;
IX.2.3.   helyesbíti vagy kiegészíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll;
IX.2.4.   megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
IX.3.      Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy (iii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
IX.4.      Amennyiben az Ön által megadott adatkör tekintetében jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az Ön személyes adatait kérésére törli.
IX.5.      A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmeit, megkereséseit Ön ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő. A személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított.
IX.6.      A HYD Kft. a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos megkereséseit legkésőbb 30 (harminc) napon, tiltakozás esetén 15 (tizenöt) napon belül megválaszolja.
X.           AZ ADATBIZTONSÁG
X.1.        A HYD Kft. az adatkezelését az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.
X.2.        A személyes adatokhoz, a személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez, illetve szolgáltatásokhoz történő hozzáférést a hozzáférési jogosultságuk szükségszerű igényei szerint kell szabályozni és ellenőrizni.
A személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultságokat a HYD Kft. ügyvezetése határozza meg annak függvényében, hogy a felhasználónak milyen mértékű hozzáférésre van szüksége munkavégzéséhez.
X.3.        A jelszavakat védetten kell tárolni.
X.4.        A felhasználó hozzáférését a rendszernek 3 (három) sikertelen bejelentkezési kísérlet után zárolnia kell, továbbá akkor is, ha a felhasználó az adatbázisba legalább 30 (harminc) napig nem jelentkezett be.
X.5.        A rendszerhez való hozzáférések a HYD Kft. az utólagos ellenőrizhetőség céljából dokumentálja. Személyes adatokhoz való hozzáférés tényét legalább olyan részletességgel dokumentálja (naplózza, logolja), hogy utólagosan ellenőrizhető legyen, hogy mely rendszerfelhasználó, milyen személyes adathoz, mikor fért hozzá.
X.6.        A hozzáférési jogosultsági rendszert a HYD Kft. folyamatosan karban tartja. Ha bármely rendszerfelhasználó munka- vagy feladatköre megváltozik, akkor a HYD Kft. haladéktalanul gondoskodik a hozzáférési jogosultságok módosításáról (a kizárólag a régi pozíciójához tartozó hozzáférési jogosultságait haladéktalanul meg kell szüntetni, és az új pozícióhoz szükséges új hozzáférési jogosultságokat létre kell hozni).
X.7.        A személyes adatok adathordózóra történő mentése, ide nem értve a biztonsági mentést, illetve az adott közvetlen üzletszerzési célú megkeresések kiküldéséhez szükséges adatbázis előállítását, tilos.
X.8.        A személyes adatokat tartalmazó adatbázist a Szolgáltató legalább hetente egy alkalommal menti. Egy-egy biztonsági mentést legfeljebb 4 (négy) hétig lehet tárolni, ezt követően az adathordozót a következő biztonsági mentés adataival felül kell írni. A biztonsági mentéseket a Szolgáltató védett helyen tárolja, az adatbázistól térben elkülönült helyen.
X.9.        Az adatbázisba történő adatbevitelt minden esetben vírusellenőrzésnek kell megelőznie.
X.10.      A személyes adatokat kezelő tervező- és fejlesztő rendszereket és annak támogatói környezeteit az „éles” adatokkal üzemelő rendszerektől elkülönített módon kell kialakítani. A fejlesztő rendszerek csak indokolt esetben tartalmazhatnak valós személyes adatokat, ez esetben ugyanolyan védelmi intézkedések vonatkoznak rájuk, mint az üzembe állított rendszerekre.
XI.         HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ
XI.1.      A Preventa® termékcsaládba tartozó termékek megrendelése során Ön önkéntesen hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a jelen tájékoztatóban írt feltételek mellett Önnek a HYD kft. ún. hírleveleket küldjön.
XI.2.      A hírlevelek fogadásához a hozzájárulását a termék megrendelésekor, illetve a honlap erre kialakított felületén található ún. „tick box” bejelölésével adhatja meg. A termék megrendelésének nem feltétele a hírlevél küldésre való feliratkozás. Pusztán a termékvásárlás alapján létrejött ügyfélkapcsolat a hírlevelek fogadásához való hozzájárulását nem teszik megadottá.
XI.3.      Amennyiben a hírlevél szolgáltatásunkra regisztrál, ez az Ön saját döntése. Olyan törvényi előírás, amely társaságunkat az Ön személyes adatainak hírlevelek küldésére történő kezelésére feljogosítani vagy erre Önt kötelezné, nincsen.
XI.4.      A személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük, kivéve termékvásárlás esetén az V.2. pontban írt személyes adatokat, amelyekkel kapcsolatosan törvényi megőrzési kötelezettségünk van az adó- és számviteli jogszabályokban írt bizonylatok megőrzése és esetleges adóellenőrzések céljára.
XII.        JOGORVOSLAT
XII.1.     A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely elérhetősége a következő:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu
XII.2.     Ön a személyes adataival kapcsolatos jogainak HYD Kft. általi megsértése miatt igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.
IX.         SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:
IX.1.      Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 1992. évi LXIII. törvény (az „Infotv.”)
IX.2.      A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a „Nytv.”)
IX.3.      A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a „Dmtv.”);
IX.4.      az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ekertv.”)
IX.5.      a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a „Postatv.”);
IX.6.      A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grtv.”);
IX.7.      a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (az „Sztv.”);
IX.8.      a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet;
 
Hagyjon üzenetet!